Tài khoản

Cung cấp giải pháp máy chấm công vân tay khuôn mặt cho các chiến sĩ công an

20-11-2019, 10:13 am

Giải pháp kiểm soát chấm công nhân viên luôn là một vấn đề lớn không chỉ của các doanh nghiệp tư nhân mà còn là một bài toán khó đối với cả các cơ quan nhà nước. Đặc biệt là trong những đơn vị thực thi pháp luật luôn cần nêu gương, là tấm gương cho mọi công dân noi theo.

Thực hiện đường lối chủ trương của Đảng: trong sạch vững mạnh bộ máy quản lý, tuân thủ tốt chủ trương đường lối, mới đây công an Huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh đã là đơn vị đi tiên phong tỏng lĩnh vực lắp đặt thiết bị máy chấm công nhận dạng công nghệ cao bằng vân tay – khuôn mặt thẻ từ cho cán bộ công nhân viên trong đơn vị.

 

Lắp đặt giải pháp quản lý nhân sự chấm công cho công an huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

 

Lắp đặt giải pháp quản lý nhân sự chấm công cho công an huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

 

 

Thiết bị chấm công vân tay – khuôn mặt – thẻ từ mã số này sẽ là động lực thúc đẩy sự nghiêm túc – phát huy khả năng tự giác – phấn đấu cho cán bộ công nhân viên toàn đơn vị, đặc biệt là một thước đo đánh giá khen thưởng thi đua cuối năm.

 

Đây là một mô hình mẫu mực cần được nhân rộng cho các đơn vị cơ quan tổ chức khác của không chỉ nhà nước mà cho cả các doanh nghiệp,

Dưới đây là một số hình ảnh lắp đặt, sử dụng máy chấm công mà công ty TNHH Smartid – một đơn vị uy tín hàng đầu đã vinh dự là sự lựa chọn cung cấp giải pháp chấm công quản lý nhân sự cho đơn vị công an Huyện Thạch Hà.

 

Lắp đặt giải pháp quản lý nhân sự chấm công cho công an huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

Lắp đặt giải pháp quản lý nhân sự chấm công cho công an huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

Lắp đặt giải pháp quản lý nhân sự chấm công cho công an huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

Công trình được thi công lắp đặt ngày 18-19/11/2019 tại công an Huyện Thạch Hà – Tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung khác:
Sản phẩm bán chạy
    Sản phẩm thanh lý