Tài khoản

Hướng dẫn sử dụng khóa tủ đồ - Cabinet Hune dùng thẻ - mã số

14-11-2019, 9:24 am

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA TỦ ĐỒ CABINET: 

Hoạt động bằng thẻ đeo tay Temic:
Thẻ chức năng thẻ mẹ và thẻ con (thẻ khách).
Tạo thẻ mẹ: Cài đặt pin, nhấn nút Cài đặt lại nút trên bảng điều khiển phía sau, sau khi bấm tick, chạm vào thẻ muốn trở thành Thẻ mẹ nhẹ vào lỗ khóa. Thẻ này được công nhận là thẻ mẹ bằng khóa. Mỗi khóa chỉ có một thẻ mẹ. Cái cuối cùng thay thế cái trước. (chú ý: thẻ mẹ có thể mở khóa.)
Tạo thẻ con: (dung lượng là 15 chiếc cho mỗi khóa):
Chạm vào thẻ mẹ hai lần, một ’tick và đèn LED nhấp nháy màu xanh lam, sau đó chạm vào thẻ muốn trở thành thẻ con trong khi nhấp nháy màu xanh lam. Một tiếng bíp có nghĩa là thành công. (Mẹo: trong khi nhấp nháy đèn LED màu xanh, bạn có thể tạo thêm thẻ con liên tục.)
Mở khóa bằng thẻ: 1. sử dụng thẻ mẹ để mở khóa tủ.
                            2. sử dụng thẻ con để mở khóa tủ.
Xóa thẻ con:
Chạm vào thẻ mẹ hai lần, một ’tick và đèn LED nhấp nháy màu xanh lam, chạm vào thẻ con muốn xóa trong khi nhấp nháy đèn LED màu xanh. (Mẹo: trong khi nhấp nháy đèn LED màu xanh, bạn có thể xóa thêm thẻ con liên tục.)
Chấm dứt tất cả các thẻ trẻ em:
Chạm vào thẻ mẹ 3 lần liên tiếp, sau khi đèn LED màu xanh lam nhấp nháy trong 10 giây, tất cả thông tin thẻ con sẽ bị xóa khỏi khóa.
Hoạt động bằng mật khẩu:
Đặt mật khẩu:
Chạm vào thẻ mẹ hai lần, một ’tick và đèn LED nhấp nháy màu xanh lam.
Trong khi nhấp nháy đèn LED màu xanh, bấm "#" + mã (1 chữ số) + mật khẩu (3-12 chữ số) + "#"
Một tiếng bíp ngắn và dài có nghĩa là thành công.
(Mẹo: trong khi nhấp nháy đèn LED màu xanh, bạn có thể đặt thêm mật khẩu theo sau: nhấn "#" + mã (1 chữ số) + mật khẩu (3-12 chữ số) + "#". Sẽ có 4 tiếng bíp khi mật khẩu đầy)

Xóa mật khẩu:
Chạm vào thẻ mẹ hai lần, một ’tick và đèn LED nhấp nháy màu xanh lam.
Trong khi nhấp nháy đèn LED màu xanh, bấm "#" + mã (1 chữ số) + "#", một tiếng bíp có nghĩa là xóa mật khẩu thành công. (Mẹo: trong khi nhấp nháy đèn LED màu xanh, bạn có thể xóa mật khẩu khác theo: nhấn "#" + mã (1 chữ số) + "#")
Đổi mật khẩu:
"#" + mật khẩu cũ + "#" + mật khẩu mới (3-12 chữ số) + "#"
Chấm dứt tất cả thẻ trẻ em và mật khẩu:
Chạm vào thẻ mẹ 4 lần, 3 lần có nghĩa là thành công.
Mở khóa bằng mật khẩu: mật khẩu đầu vào + "#"
Cài đặt chế độ luôn mở:
Mở khóa bằng thẻ hoặc mật khẩu, bấm "0" lần cuối trong 3 giây.
Phát hành luôn mở chế độ: Mở khóa thông thường một lần nữa
Buộc khóa: "#" + "0" + "1" + "#"

Thẻ khóa Temic sử dụng cho loạt khóa tủ đồ dùng thẻ mã số: 

 

Hình ảnh thẻ đeo tay temic cho khóa tủ đồ

Dưới đây là một số dòng khóa sửa dụng thẻ + mã số:

 

Khóa tủ đồ Cabinet Gune 18T

Khóa tủ đồ Cabinet Hune 19MT01SL

Khóa tủ đồ Cabinet Hune 19MT01BP

Khóa tủ đồ Hune HT01SL

 

Nội dung khác:
Sản phẩm bán chạy
    Sản phẩm thanh lý