Tài khoản

Phướng thức thanh toán

1. PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG - TRẢ TIỀN MẶT:

Phương thức Giao hàng - Trả tiền mặt chỉ áp dụng đối với những khu vực chúng tôi hỗ trợ giao nhận miễn phí (tham khảo thêm chính sách giao nhận) hoặc trả tiền mua hàng trực tiếp tại DIGILOCK VIỆT NAM

2. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRƯỚC:

     Chuyển tiền/chuyển khoản:
 
Áp dụng cho khách hàng ngoài khu vực hỗ trợ giao nhận miễn phí và khách hàng có nhu cầu sử dụng phương thức thanh toán này

Tên tài khoản: Chưa cập nhật

Số tài khoản  : 

Tại  : 

Sản phẩm bán chạy
    Sản phẩm thanh lý